OZNAM

 

Vážení záujemcovia o odbornú prípravu

Prevádzkovanie liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia"

 

dovoľujeme si Vám oznámiť, že odborná príprava bude v dvoch termínoch - z dôvodu zvýšeného záujmu. Na základe toho Vás prosím, aby ste si dali termín, ktorý Vám vyhovuje viac a počet účastníkov.

Pokiaľ sa môžete zúčastniť v obidvoch, tak to uveďte!

Odpovedajte prosím obratom. Pozvánku Vám pošlem, keď dostanem od Vás túto odpoveď.

 

So želaním pekného dňa. Košťál

 

Tel: 037/7910221-pokiaľ nie som prítomný zanechajte odkaz.

 

 

Odborná príprava sa uskutoční:

   Termín č.1                                                       Termín č.2

   I. sústredenie 17. – 21. 3. 2014                     I. sústredenie 12. – 16. 5. 2014  

   II. sústredenie 24. – 28. 3. 2014                     II. sústredenie 19. – 23. 5. 2014  

       Skúška:           3 .4. 2014                              Skúška:             29. 5. 2014 

POZVÁNKA

 

 

Vážení prevádzkovatelia páleníc na Slovensku,

 

ako podpredseda ZDRUŽENIA PÁLENÍC na pestovateľské pálenie ovocia na SLOVENSKU

Vás pozývam na valné zhromaždenie združenia, ktoré sa uskutoční

 

dňa 24. apríla 2014 o 10:00 hod. vo veľkej sále Agroinštitútu v Nitre, ul. Akademická č. 4,

 

 

a to z veľmi dôležitých dôvodov:

 

 

Najzávažnejším dôvodom je to, že v roku 2015 sa bude prehodnocovať prístupová zmluva Slovenskej republiky do Európskej únie, ktorá zahŕňa kapitolu 10 – DANE, kde patrí aj spotrebná daň z liehu. Po vstupe Slovenskej republiky do EÚ, bola najnižšia spotrebná daň z liehu stanovená na minimálnu hranicu v sume 6 € za 1 liter alkoholu (la), pričom v súčasnosti je spotrebná daň z liehu v SR v sume 10,80 € za 1 liter alkoholu (la) a pre pestovateľov je táto sadzba znížená na 50%.

 

Od založenia združenia po dobu 10 rokov sme s vtedajším predsedom združenia p. Beňom bojovali s úradnou mocou, aby pestovateľské pálenice mali aspoň také podmienky, aké máme dnes, avšak nakoniec len formou poslaneckých návrhov zmeny zákonov, ktoré sa týkali prevádzkovania uvedeného typu liehovaru, keďže nás ako zástupcov združenia nikdy neprijal ani jeden minister financií Slovenskej republiky a ani jeden minister pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorí nastúpili po ministrovi pôdohospodárstva p. Koncošovi.

 

Súčasná situácia si vyžaduje, aby valné zhromaždenie prijalo uznesenie, ako konkrétne chceme do budúcnosti existovať ako pestovateľské pálenice a za akých podmienok, najmä čo sa týka výšky dane z liehu a množstva destilátu pre pestovateľa resp. pestovateľa a jeho domácnosť za výrobné obdobie pre uplatnenie zníženej sadzby spotrebnej dane.

 

Momentálne nestačí, že na valné zhromaždenie príde 30% prevádzkovateľov páleníc, preto aj touto cestou Vás vyzývam, aby prišli všetci, ktorí podľa evidencie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky máte vydané povolenie na prevádzkovanie liehovaru na pestovateľské pálenie ovocia, lebo len spoločne môžeme dosiahnuť primerané podmienky na prevádzkovanie uvedeného typu liehovaru.

 

Medzi základné naše požiadavky patrí zníženie dane pre pestovateľov aspoň na 30% zo základnej sadzby spotrebnej dane z liehu a uplatnenie tejto zníženej sadzby pri 50 litrov alkoholu (la) na pestovateľa a jeho domácnosť za výrobné obdobie, ako aj odbúranie niektorých nezmyselných administratívnych opatrení.

 

Zo skúseností iných, chceme doterajšie naše ZDRUŽENIE PÁLENÍC na pestovateľské pálenie ovocia na SLOVENSKU nahradiť jeho právnym nástupcom, ktorým by mala byť Komora prevádzkovateľov liehovarov na pestovateľské pálenie ovocia.

 

Druhým vážnym dôvodom je, že naše združenie za posledné tri roky s činnosťou stagnovalo, na čo ste niektorí telefonicky upozorňovali. Keďže končí volebné obdobie orgánov združenia, bude tiež potrebné zvoliť nové vedenie združenia, teda nový výbor a novú dozornú radu.

 

Preto Vás chcem poprosiť, aby ste pouvažovali o tom, či by ste boli ochotní prevziať na seba zodpovednosti a pracovať v orgánoch budúcej Komory prevádzkovateľov liehovarov na pestovateľské pálenie ovocia.

 

Súčasne Vás žiadam, aby ste p. Ing. Válekovi na Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky nahlásili účtovnú hodnotu majetku Vašej pálenice, lebo tento údaj súhrnne za všetkých prevádzkovateľov, bude tiež jedným z kritérií, akú hodnotu tieto typy liehovarov vytvorili a investovali do predmetnej činnosti.

 

 

Ak by ste potrebovali ubytovanie, objednajte sa prosím na recepcii Agroinštitútu, š.p. na tel. č. 037 791 0111 alebo 0902 920 864.

 


JUDr. Pavel Lechman
      podpredseda
ZDRUŽENIE PÁLENÍC na pestovateľské pálenie ovocia na SLOVENSKU

Akademická 4
949 01 Nitra